การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก >>เปิดอ่าน<<<  อ่าน [26]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง  คลิกอ่าน ครุภัณฑ์อื่นสระว่ายน้ำ จำนวน 1 ชุด  อ่าน [30]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง  คลิกอ่าน ชื่อโครงการครุภัณฑ์สำนักงานเต๊นท์ผ้าใบโครงเหล็กโค้งจำนวน 6 หลัง  อ่าน [15]
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง /   ปร.4 จ่ายขาด 58  อ่าน [45]

โครงการหมูหลุม  โครงการหมูหลุม2558  อ่าน [51]
Clean Food 13 2 58  อบรม Clean  Food 13    อ่าน [43]
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  โครงการช่อยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  อ่าน [50]
โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  อ่าน [52]
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง !คลิก  อ่าน [48]


นายก อบต.
รองนายก
เลขา อบต.
ปลัด อบต.
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้

...................................................................................................................................